کاملترین فایل ترجمه صورت اموال مدیریت شده فروشنده در بارگیری آزاد

ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم
نام محصول دانلودی: ترجمه صورت اموال مدیریت شده فروشنده در بارگیری آزاد

درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

7286 کلمه
برای رشته های مهندسی کشاورزی صنایع محیط زیست
ترجمه انگلیسی به فارسی، دانشگاه، پژوهش
مقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش
به همراه ترجمه شکل و جدول
هر 250 کلمه 1 صفحه میباشد
منظور از 250 کلمه تعداد کلمات در متن انگلیسی هست و تعداد صفحات بر اساس آن نوشته شده است
قیمت این ترجمه در بازار به ازا هر صفحه 3000 ت

ادامه مطلب