کاملترین فایل بررسی ژنوم ارقام سیب با استفاده از مارکرها در سطح مولكول DNA

بررسی ژنوم ارقام سیب با استفاده از مارکرها در سطح مولكول DNA

هدف از این پایان نامه بررسی ژنوم ارقام سیب با استفاده از مارکرها در سطح مولكول DNA می باشد

دانلود بررسی ژنوم ارقام سیب با استفاده از مارکرها در سطح مولكول DNA

ژنوم ارقام سیب روابط ژنتیکی ارقام و پایه های سیب بررسی تنوع ژنتیکی سیب تنوع ژنتیکی سیب با نشانگر SSR شناسایی مولکولی ارقام و پایه های سیب توسط نشانگر SSR ارزیابی روابط ژنتیکی تنوع انواع سیب به کمک مارکر SSR بررسی ژنوم ارقام سیب  بررسی ژنوم ارقام سیب با استفاده از مارکرها

دسته بندی کشاورزی و زراعت
فرمت فایل doc
حجم فایل 5770 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 94

دانلود پایان نامهرشته کشاورزی

بررسی ژنوم ارقام سیب با استفاده از مارکرها در سطح مولكول DNA

 
 
 
چکیده:
ثبت و شناسایی ارقام و پایه های گیاهی و تعیین رابطه ژنتیکی بین آنها مستلزم دسترسی به روشهای دقیق و قابل تکراری که از شرایط محیطی متأثر نباشد، می باشد. روشهای

ادامه مطلب