دانلود فایل ( جذب سطحی یونهای فلزات سنگین از محلولهای آبی توسط کربن فعال تهیه شده از هسته زردالو)

جذب سطحی یونهای فلزات سنگین از محلولهای آبی توسط کربن فعال تهیه شده از هسته زردالو

چکیده هسته های زردآلو پس از بهسازی با اسید سولفوریک (11) در دمای 200°C به مدت 24 ساعت زغالی و فعال شدند توانایی کربن فعال در حذف یونهایNi(II) ، Co(II)، Cd(II)، Cu(II)، Pb(II)، Cr(III) و Cr(VI) از محلولهای آبی به روش جذب سطحی مورد بررسی قرار گرفت آزمایشات جذب سطحی ناپیوسته انجام گرفت تا اثر pH (1 تا 6) بر روی کربن فعال مشاهده شود جذب سطحی این فلزا

دانلود جذب سطحی یونهای فلزات سنگین از محلولهای آبی توسط کربن فعال تهیه شده از هسته زردالو

کربن فعال، هسته زردالو، جذب سطحی، فلزات سنگین، محلول آبی، pH

دسته بندی مهندسی شیمی
فرمت فایل doc
حجم فایل 547 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل

ادامه مطلب