دانلود (دادرسی منصفانه در داوری تجاری بین المللی)

دادرسی منصفانه در داوری تجاری بین المللی

هدف از این مقاله دادرسی منصفانه در داوری تجاری بین المللی مورد بررسی قرار می گیرد

دانلود دادرسی منصفانه در داوری تجاری بین المللی

دادرسی منصفانه رسیدگی داوری داوری تجاری بین المللی دادرسی منصفانه در داوری تجاری بین المللی تحقق دادرسی منصفانه در رسیدگی داوری دانلود مقاله داوری تجاری بین المللی مقاله داوری تجاری بین المللی

دسته بندی حقوق
فرمت فایل pdf
حجم فایل 504 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 22

دانلود مقاله رشتهحقوق

دادرسی منصفانه در داوری تجاری بین المللی

 
 
 
چکیده
دادرسی منصفانهمستلزم رعایت اصول دادرسی در رسیدگی به‌وسیلۀ دادگاه‌هاست. ازآنجا که داوری قضاوت خصوصی شمرده می‌‌شود، بنابراین در داوری نیز باوجود غیرتشریفاتی بودن رسیدگی، داور یا هیئت داوری ملزم به رعایت اصول دادرسی است. رعایت مساوات در رفتار با طرفین و ترافعی بودن رسیدگی از اصولی

ادامه مطلب