دانلود امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در شهرداری – خرید آنلاین و دریافت

امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در شهرداری

هدف از این پژوهش، بررسی امکان اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در شهرداری‌ شیراز است

دانلود امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در شهرداری

بودجه ریزی عملیاتی پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی بودجه ریزی عملیاتی بر اساس مدل شه اجرای بودجه ریزی عملیاتی بر اساس مدل شه پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در شهرداری اجرا بودجه ریزی عملیاتی در شهرداری امکان‌سنجی اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی امکان‌سنجی اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در شهرداری

دسته بندی حسابداری
فرمت فایل pdf
حجم فایل 240 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 25

دانلود مقاله رشتهحسابداری

امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در شهرداری

 
 
 
 
چکیده
مقدمه: هدف از این پژوهش،بررسی  امکان اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در شهرداری‌ شیراز است.
روش پژوهش: جامعه آماری این پژوهش شامل چهار دسته از افراد مطلع از مراحل بودجه در شهرداری شیراز شامل: 1. مدیران ارشد و

ادامه مطلب