برترین فایل شناسایی نهاد وقف و حقوق موقوفه، تبیین موانع و تنگناها و ارائه راه حلهایی برای برای افزایش بهره وری

شناسایی نهاد وقف و حقوق موقوفه، تبیین موانع و تنگناها و ارائه راه حلهایی برای برای افزایش بهره وری

هدف از این پایان نامه شناسایی نهاد وقف و حقوق موقوفه، تبیین موانع و تنگناها و ارائه راه حلهایی برای برای افزایش بهره وری می باشد

دانلود شناسایی نهاد وقف و حقوق موقوفه، تبیین موانع و تنگناها و ارائه راه حلهایی برای برای افزایش بهره وری

شناخت نهاد وقف تبیین موانع و تنگناهای نهاد وقف شناخت حقوق موقوفه افزایش بهره وری نهاد وقف راهکارهای حقوقی افزایش بهره وری نهاد وقف دانلود پایان نامه وقف دانلود پایان نامه افزایش بهره وری نهاد وقف موانع بهره وری نهاد وقف راهکارهای بهبود بهره وری وقف

دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 178 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 145

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

شناسایی نهاد وقف و حقوق موقوفه، تبیین موانع و تنگناها و ارائه راه حلهایی برای برای افزایش بهره وری

 
 
 
 
 
چکیده
سنت وقف که از پیشینه تاریخی عمیقی در

ادامه مطلب