اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر بهبود کیفیت زندگی زنان متاهل قمی

اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر بهبود کیفیت زندگی زنان متاهل قمی

هدف از این مقاله اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر بهبود کیفیت زندگی زنان متاهل قمی می باشد

دانلود اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر بهبود کیفیت زندگی زنان متاهل قمی

کیفیت زندگی آموزش مهارتهای ارتباطی بهبود کیفیت زندگی زنان متاهل اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر بهبود کیفیت زندگی زنان متاهل قمی اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی تاثیر آموزش مهارتهای ارتباطی بر ارتقا کیفیت زندگی دانلود مقالات کارشناسی ارشد روانشناسی

دسته بندی روانشناسی،علوم تربیتی واجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل 71 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 28

 دانلود مقاله کارشناسی ارشدرشته روانشناسی

اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر بهبود کیفیت زندگی زنان متاهل قمی

 
 
 
 
چکیده:
پژوهش حاضر با هدف مطالعۀ “اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر بهبود کیفیت زندگی زنان متأهل” طراحی و اجرا شد. طرح این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون با

ادامه مطلب